Combo ưu đãi dành cho đối tác, tặng hệ thống White Label Reseller Tham gia ngay

TT Công việc Hợp tác xã Cloud / VinaCIS Quý đối tác
1 Xem chính sách đại lý Tìm hiểu đối tác, cung cấp chính sách, hợp đồng mẫu Tìm hiểu, xem xét
2 Ký kết hợp đồng Cung cấp hợp đồng mẫu

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dành cho đối tác kinh doanh.

Quý đối tác điền thông tin công ty, ký kết hợp đồng
3 Khai báo thông tin đối tác Đưa ra các mục cần có thông tin đối tác Cung cấp đầy đủ các thông tin của công ty
4 Bàn giao hệ thống, tài liệu Bàn giao hệ thống đại lý, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu bán hàng
5 Đào tạo sử dụng VinaCIS đào tạo, hướng dẫn sử dụng online. Cử đầu mối làm việc có chuyên môn tiếp nhận hệ thống và tham gia đào tạo
6 Hỗ trợ bán hàng VinaCIS hỗ trợ Quý đối tác lên báo giá cho khách hàng trong thời gian đầu
7 Đối soát hàng tháng Gửi bản đối soát sau ngày cuối tháng Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc đầu mỗi tháng, Các Bên sẽ đối soát và tính phí Dịch vụ theo dung lượng sử dụng thực tế đã phát sinh của tháng liền kề trước đó
8 Xuất hóa đơn GTGT Đối tác sẽ thanh toán cho VinaCIS phí Dịch vụ phát sinh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc tiếp theo, kể từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ thanh toán, gồm:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng;
  • Biên bản đối soát sử dụng Dịch vụ (sau sẽ căn cứ vào invoice của hệ thống, không dùng biên bản đối soát)
Liên hệ hợp tác