Combo ưu đãi dành cho đối tác, tặng hệ thống White Label Reseller Tham gia ngay

1. File Logo của Quý đối tác, kích thước: Chiều dài: 256px – Chiều rộng: 64px

Dung lượng file tối đa là 300Kb

Định dạng: Transparent .png

Favicon có đuôi dạng .ico (nếu có) để hiển thị lên phần tiêu đề của website

2. Cung cấp các thông tin sau, để VinaCIS cấu hình trong hệ thống White Label

Thông tin khách hàng sẽ chuyển khoản cho Quý đối tác

– Tên ngân hàng:

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

Thông tin liên hệ

– Tên công ty:

– Mã số thuế:

– Email:

– Địa chỉ:

– Điện thoại

3. Điền đầy đủ các thông tin vào link  https://cloud.vinacis.com/reseller

4. Trỏ domain cloud.tencongty.com.vn về IP: 210.211.117.230

Giao diện hệ thống khi làm xong sẽ tương tự như  cloud.vinacis.com

5. Đăng ký Zalo OA, xác thực Zalo OA và trả phí Zalo OA để có thể gửi tin xác thực từ hệ thống Reseller sang Zalo của khách hàng

Để phục vụ bước xác thực số điện thoại của khách hàng, để sau khi thực hiện việc này khách hàng có thể chủ động tạo các VM trên hệ thống Cloud Server, Quý đối tác cần có dịch vụ ZNS tích hợp ở hệ thống White Label và cần thực hiện những bước sau:

  1. Tạo OA, theo hướng dẫn  tại đây
  2. Xác thực OA, theo hướng dẫn  tại đây
  3. Thêm số điện thoại của VinaCIS làm admin của Zalo OA để VinaCIS hỗ trợ config dịch vụ
  4. Chuẩn bị logo phục vụ cho việc khai báo template ZNS gửi tin OTP:
  5. Logo phải có kích thước theo quy định là 400 x 96, định dạng PNG;
  6. Logo phải chuẩn bị cho cả Light mode và Dark mode; Logo phải được canh lề trái; Logo cần đại diện cho thương hiệu/ Doanh nghiệp
Liên hệ hợp tác