Xác nhận tham dự

Để Hợp tác xã Cloud có thể đón tiếp “xã viên” chu đáo nhất, mời Anh / Chị vui lòng xác nhận thông tin tham dự chương trình (thứ sáu ngày 17/03/2023). 

Họ tên:
 
Điện thoại:
 
Công ty:
 
Chức vụ:

Thời gian Anh / Chị có thể tham dự (Anh / Chị có thể chọn nhiều phiên)

Các đơn vị đồng hành
Liên hệ hợp tác