Combo ưu đãi dành cho đối tác, tặng hệ thống White Label Reseller Tham gia ngay

Ngày ra mắt: 17/03/2023

Địa điểm: Grand Palace, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: ngày 17/03/2023

8h30-18h00: Mở cửa tự do

18h00-22h00: Dành cho khách có vé mời riêng

Nội dung chương trình xin xem chi tiết tại: https://hoptacxa.cloud/le-ra-mat-17-03-2023

Liên hệ hợp tác